Predstavitev

Kmetija se ponaša s stoletno tradicijo.

Nadaljujemo namreč po poti in delu, ki ju je začrtal ded Sedmak Ivan (sin pradeda Luke) vinogradnik in oljkar v Borštu pri Trstu.

Že od davnega leta 1904, se je družina Sedmak z ljubeznijo, spoštovanjem narave in požrtvovalnostjo posvečala gojenju oljk. Po letu 1970 je dediščino prevzela družina Mahnič.

Nov zagon je zaznati od leta 1990, ko lahko poleg navezanosti na korenine in tradicijo, kot ključni faktor razvoja, prištevamo še izobraževanje, raziskovanje, in inovacijo. S tem pristopom smo pomladili obstoječe nasade in povečali število oljčnih dreves, med katerimi je najvažnejša in najbolj zastopana avtohtona sorta Belica ali Bianchera.

Sorta Belica / Bianchera

Sinomini : Belizza, Biancara, Biancaria, Istrska Belica, Navadna Belica, Žlahtna Belica.

O izvoru pripoveduje legenda po kateri naj bi jo v Breg na svojem potovanju prinesel grški mornar. Sorta se je takoj pokazala za izredno vzdržljivo v zimskih razmerah, ko divja in pometa tržaška Burja.

Zanimivo je tudi dejstvo, da so njeni cvetovi samoopraševalni.

Čas dozorevanja je sorazmerno pozen, izplen v torklji pa precej visok nad 16%

Olje, ki ga pridobivamo iz Belic, je med strokovnjaki zelo cenjeno, tudi zaradi dobrega vonja in okusa. Izstopajo sadnost, pikantnost in grenkost, tri plemenite značilnosti, ki zagotavljajo, da gre za olje, iztisnjeno iz sadežev, ki še niso popolnoma dozoreli, iz zdravih oljk z visoko koncentracijo polifenolov.

Kot izhaja iz raziskav, ki jih je vodil prof. L. Conte, s sodelavci na Odseku za prehrambene vede videmske Univerze, vsebuje olje Belica največjo koncentracijo skupnega števila polifenolov v primerjavi z drugimi sortami kot npr. Leccino, Leccio del Corno, Maurino e Pendolino.

Olje, ki ga pridobivamo iz Belice, je glavni sestavni del ekstra-deviškega oljčnega olja z zaščitenim poreklom (DOP) “Tergeste”, ki ga pridelujemo v pokrajini Trst in mu zagotavlja kemijsko-fizikalne ter organoleptične značilnosti.

“Naših polja olje … Poljana”

Katastrske parcele v Pokrajini Trst, posamezne ali v skupini, doline, pobočja, potoki, gozdovi, pašniki, itd. so ohranili stara ledinska imena.

Naši predniki so jih imenovali z izvirnimi včasih čudežnimi imeni. Ponekod ledinska imena dajejo slutiti pomenski izvor, večkrat pa se je za njim izgubila vsaka sled. Vsekakor so ledinska imena neizmerno etnografsko bogatstvo; v njih sta skrita značilna podoba krajine in njen globlji pomen, ki giviruta o bogati pozabljeni dediščini.

Kot primer lahko navedemo:

“Trinka o trjænka” (verjetno iz nemščine trinken = piti). Ime uporabljamo za pašnike, ki se nahajajo nad zaselkom Botač v prečudoviti dolini reke Glinščice, kjer so nekoč baje Funfenberg-ski grofje imeli sovje vinograde.

V našem primeru, označuje ime Poljana predel ob vznožju hriba Čelo, kjer se nahaja večji del oljčnih nasadov kmetije.

Ostali nasadi nosijo sledeča ledinska imena: blata, salamonc, morinjevec, brstjene, ftavenje, koromačnek ...

Tehnični podatki

Ime:
Extradeviško oljčno olje “Poljana”;
Sorta:
BELICA 100%;
Lokacija:
Občina Dolina (TS)
(Občina je včlanjena v vsedržavno združenje Città dell’Olio/Mesta olj)
Območje hriba Čelo. - Lat. N 45°36’50’’ - Long. E 13°52’2’’
K.p.. 776, 779, 780 k.o. Bagnoli della Rosandra/Boljunec
druge k.p. : 116, 119, 197, 198/2, 305, 308 e 750/1 C.C. Sant’Antonio in Bosco/Boršt
Nadmorska višina in geomorfologija:
Zemljišča ležijo na namdorski višini med 80 ÷120 tja do 200 m in sicer na gričevnatih tleh iz laporja in peščenjaka na meji apnenčastega roba tržaškega krasa.
Obseg nasadov:
Skupna površina oljčnih nasadov znaša 12.000 kv.m., od teh je polovica v lasti kmetije. Oljčnih dreves je skupaj 150.
Obiranje in predelava:
Izključno ročno, okvirno v prvi ali drugi dekadi novembra. Predelava poteka po neprekinjenem postopku, s hladnim stiskanjem v dvo-faznim dekanter-ju in centrifugo, v torklji Parovel Group S.r.l. s sedežem v obrtni coni v Dolini (TS).
Izplen je 16 do 22 %.
Kemijska analiza in senzorična ocena:
Najvišja vsebnost porstih maščobnih kislin je pod 0,25%.
Po vonju lahko zaznamo srednjo stopnjo sadežnosti, zaznati je še grenkost in pikantnost – tri žlahtne značilnosti, ki nam jamčijo, da gre za olje, ki smo ga pridobili iz zdravih, ne še popolnoma zrelih plodov in v katerem je vsebnost polifenolov visoka. Po okusu nas spominja na mandelj, svežo, komaj pokošeno travo.
Nasveti:
Odlično v solatah, na kruhu, v mineštrah in na mešanem kuhanem mesu. Dobro spremlja ribe jadranskega morja, razne kuhane jedi in jedi na žaru.
Proizvaja:
Aleksej MAHNIČ
Sant’Antonio in Bosco/Boršt 1
34010 – TRIESTE/TRST (I)
GSM +39/347-0466.075
e-mail : info@poljana.eu
http://www.poljana.eu